1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Namazda Dua Sureleri

Namazda Dua Sureleri neler ? Namazda hangi sureleri okuyalım ?

Kuranda Dua Sureleri

Kuran da Dua Ayetleri

Değerli kardeşlerim, Bizim toplumumuzun en zayıf tarafı cehalet, okumamazlık, okumayı sevmemek, hep kestirmeden, kısa yoldan birşeyleri öğrenmek yada edinmek. Bu bizim toplumunun en büyük hastalığı. Avrupa dan geri kalmamızın nedeni de bu zaten. Onlar bulsun, keşfetsin ve biz kullanalım. Ama unutmayın ” Üretmeyen toplumlar bir gün yok olur gider ”.

Tarihi kayıtlara baktığımız zaman, Atatürk ün dönemine kadar, Kuran ın Türkçeye çevrilmediği açıkca görünecektir. Peki neden ? Bu konuyu neden kuran türkçe okunmalı yazımızda detaylı olarak işledik. Buradan ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.

NAMAZDAKİ DUA SURELERİ

Namazda Dua Sureleri

Namazda Dua Ayetleri

NAMAZ NEDİR ? Namaz Farsça kökenli bir kelimedir. Eski Türk Devletlerinde Farsça Resmi Dil olarak kullanılırdı. NAMAZ : Farsça da büyük bir güç karşısında saygı ile eğilmek demektir.

SALAT NEDİR ? Salat Namaz ın arapçasıdır. İbadet, Dua , Vahye uymak, Allaha boyun eğmek, Kurana uygun yaşamak, Yardım etmek, Destek olmak, Rahmet, Tevhid içerikli eylemlerin tümü vs anlamlarına da gelmektedir.

Namaz Konusunu daha önce detaylı olarak işlemiştik, Buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda namazda dua sureleri neler ? Nasıl, nerede, niçin , hangi sureler okunmalı ? Bu konuda sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

Yüce Allah Bakara Suresi 153 de İman edenlere sesleniyor ve benden Namaz ve Sabırla birşey isteyin diyor.

1. yâ eyyuhâ : ey
2. ellezîne : o kimseler, onlar
3. âmenû : îmân edenler
4. istainû : yardım
5. bi : ile
6. es sabri : sabır
7. ve : ve
8. es salâti : namaz
9. inne : muhakkak ki, hiç şüphesiz
10. allâhe : Allah
11. mea : beraber
12. es sâbirîne : sabredenler

Namaz nedir ? Allah ile buluşma, onu zikretme, anma, hatırlama ve şükretme ve en önemlisi ondan birşey isteme yeri ve zamanıdır. Peki namaz da okuduğumuz sure ve duaların ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim.

Namaz da fatihanın arkasından sure okuyoruz. Peki okuduğumuz bu surelerin anlamını biliyor muyuz ? Hayır.

Şimdi bir örnek verelim. Namazda kısa olan sureleri genelde tercih ederiz. Örneğin kevser suresi;

 1. innâ : muhakkak ki biz
 2. a’taynâ-ke : biz sana verdik
 3. el kevsere : kevser
 4. fe : artık , o halde
 5. salli : namaz kıl
 6. li rabbi-ke : Rabbin için
 7. venhar : ve kurban kes
 8. inne : muhakkak
 9. şânie-ke : sana buğzetti
 10. huve : o
 11. el ebteru : ebter, soyu kesik

Yüce olan Allah Kuran da hep aklımızı kullanmamızı emreder. Peki namazda bu sureyi okumanın bir anlamı ve mantığı var mı ? Bir istek bildiriyor mu ? Bir dua ayeti mi ? HAYIR. Bu sureyi mi okumak mı daha doğru yoksa aşağıdaki Haşr Suresi 10.ayeti mi !

 1. rabbe-nâ : Rabbimiz
 2. igfir : bağışla
 3. lenâ : bizi, bize
 4. ve : ve
 5. li ihvâni-nâ : kardeşlerimizi
 6. ellezîne : onlar
 7. sebekû-nâ : bizden evvel geldiler
 8. bi el îmâni : îmân ile
 9. ve : ve
 10. lâ tec’al : kılma, yapma
 11. fî kulûbi-nâ : kalplerimizde
 12. gıllen : kin
 13. li ellezîne : olanlara
 14. âmenû : iman edenler
 15. rabbe-nâ : Rabbimiz
 16. inne- ke : muhakkak ki sen
 17. raûfun : şefkatli, esirgeyici
 18. rahîmun : merhametli

Türkçe Meali : Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan mümin kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Bir tane daha mükemmel bir dua suresi ; İsra Suresi 24 ayet ;

 1. rabbi-erham-humâ : Rabbim! İkisine de rahmet et
 2. kemâ : gibi, nasıl
 3. rabbeyânî : (ikisi) beni yetiştirdi, terbiye etti
 4. sagîren : küçük iken

Türkçe Meali : Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara (ana babama ) merhamet et.

İşte sizlere Hz. Musa peygamberin duası : Araf Suresi 155. ayet

 1. rabbi : Rabbim
 2. ente : sen
 3. veliyyu-nâ : bizim velîmizsin
 4. fagfir lenâ (fe ıgfir lenâ) : artık bizi bağışla
 5. verhamnâ (ve ırham-nâ): ve bize merhamet et
 6. ve ente : ve sen
 7. hayru el gâfirîne : bağışlıyanların en hayırlısısın

TÜRÇE MEALİ : Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın

Bir tane daha harika bir dua suresi ; Ali İmran Suresi 8.ayet

 1. rabbe-nâ : Rabbimiz
 2. lâ tuzig : saptırma, kaydırma
 3. kulûbe-nâ : kalplerimizi
 4. ba’de : sonra
 5. iz hedeyte-nâ : bizi hidayete erdirdiğin zaman
 6. veheb lenâ : bize vehbi olarak ihsan et, bağışla
 7. min ledun-ke : senin katından
 8. rahmeten : rahmet
 9. inne-ke : muhakkak ki sen
 10. ente : sen
 11. el vehhâbu : ihsan eden, bağışlayan, hak kazanmadan veren, karşılıksız veren

Türkçe Meali : Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.

Namazda Dua Sureleri illa kuran ayetleri mi olmak zorunda

Değerli Kardeşlerim, Namazda fatihadan sonra kurandan arapça bir sure okuyayım, hangisi olmuş farketmez derseniz, bu namazın maneviyatını kavrayamadığınız anlamına gelir. Ve zamanla namaz sizde bir kambur olur, kaldıramayacağınız, yapması işkence haline gelen bir yük olur.

Namazda arapça okuduğunuz ayetlerin Türkçelerini bilirseniz, namazınıza bir ruh kazandırmış olursunuz, bilerek huşu içinde namaz kılmaya başlarsınız ve Allah ın bizlere ikra ( oku,anla, idrak et, aklınla kavra ) emrine uygun hareket etmiş olursunuz. Sizlere yukarıda Kuran dan birkaç dua suresi verdik. Bunun gibi Kuran da onlarca dua suresi bulunmaktadır.

Fatiha dan sonra illa Kuran dan dua sureleri ve ayetleri okunacak diye bir kuralda yok zaten. Sizler kendi anlayabileceğiniz türkçe cümleler kurarak da dualarınızı gerçekleştirebilirisiniz. Örneğin fatihayı okuduktan sonra şöyle dua edip rukuya ve secdeye varabilirsiniz ;

Yarabbi hesap gününde beni, ana babamı ve sevdiklerimi amel defteri sağ tarafından verilenlerden eyle.

İşte size ayetlerde parça parça kuran ın başka başka yerlerinde yer alan şimdi benim kendime özgü Allaha yakarmak için namazlarımda kullandığım bir dua. Unutmayın Allah namaz ile benden isteyin diyor, İşte Namaz Allah tan dua edip ondan birşeyler isteme yeri ve zamanı. İsteyin ister arapça, ister ingilizce, isterse Türkçe Ama NE İSTEDİĞİNİZİ İDRAK EDİN ANLAYIN BİLİN.

Değerli müminler, dualarınızda dikkat etmeniz gereken başka bir nokta, ben dilini kullanmayın. Bir müslüman her zaman biz dilini kullanır. Sadece kendini düşünmez, anne babasını, akrabalarını ve din kardeşlerini düşünür. Kendisi için istekte bulunacağı şeyin, diğer insanlar içinde aynısını ister.

Namazda Dua Sureleri Türkçe Meallerinin Önemi

Değerli kardeşlerim, Fatiha dan sonra, Arapça sure okuyacaksanız, manasını bilin öyle okuyun. İster dualarınızı arapça yapın , ister Türkçe. Allah her lisanı bilir, önemli olan sizin ne söylediğinizi bilmeniz. Okuduğunuz ayetlerin  Türkçe anlamını bilmeye mecbursunuz.

Namazda Dua Sureleri hakkında Sorular ve Cevaplar

Soru 1 : Kıyamda iken Fatiha dan sonra, Surenin Arapçasını değilde Türkçe Mealini okuyabilir miyim ?

Cevap 1 : Arap, arapça okusun. Sen Türksün ve tabiiki Türkçe okuyacaksın ki, anlamını bilesin. Surenin Arapçasının anlamını biliyorsan Arapça da okuyabilirsin.

Soru 2 : Fatihadan sonra , sure okumayıp, içimden geldiği gibi Türkçe Allah a dua etsem ve ondan istekte, niyazda bulunsam olur mu ?

Cevap 2 : EVET. Zaten Yüce Yaradan ın asıl isteği de bu.

Soru 3: Ben Dua, Ayet vs. Kuran dan hiçbirşey bilmiyorum. Okumam yazmama da yok. Ruku, Secde, Kıyam da sadece Bismillah deyip namaz kılsam olur mu ?

Cevap 3: EVET. Allah şekle bakmaz. Senin kalbine, niyetine bakar, değerli kardeşim. Yine de Allah doğrusunu bilir.

Özetle

Allah a namazla ulaşıyoruz ve ondan birşeyler istiyoruz. Allah tan birşey isterken ya kendi Türkçe kuracağınız cümleler ile birşey isteyin yada yukarıdaki gibi dua ayetlerini bulun, anlamlarını bilin ve o ayetleri zikredin. Ama şunu bilin ki , Yüce Allah kendi cümleleriniz ile ondan yardım istemenizi daha çok tercih eder. Her zaman Allah daha doğrusunu bilir.

Yüce olan Allah doğru söyledi.

Kuran İnceleme Grubu

Leave a Reply