1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı

Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı diye bir ayet ararsanız, boşuna uğraşmayın, bulamazsınız ! by written of Eğitimci Araştırmacı Yazar Kemal Kamil Kapıcıoğlu

Bakın Yüce Yaradan Hicr suresi 9. ayet de ne diyor ;

 • innâ : muhakkak biz
 • nahnu : biz
 • nezzelnâ : indirdik
 • ez zikre : zikir, kuran
 • ve innâ : ve muhakkak biz
 • lehu : onu
 • le : elbette, mutlaka
 • hâfizûne : koruyanlar, koruyucular

Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı yalanı ve uydurma hadisler

Peki şimdi sizlere soruyorum, Kuran’ı değiştirmek bozmak isteseniz, yapamayacaksınız çünkü Allah bizzat onu kendim koruyacağım, değiştiremezsiniz, izin vermem diyor. O zaman ne yapmak lazım, Bir hadis uydurmak lazım ! Sanki peygamberimizin ağzından çıkmış gibi bir metin uydurup bunu Kuran’a eklemek lazım. Peygamberimiz söylemiş gibi davranıp, peygamberimize iftira atmak ! Nasıl olsa peygamberimiz ölmüş, gidip de doğru mu yalan mı diye de öğrenemeyiz. Uydur uydur söyle !

İslamın Asıl Düşmanı Uydurma Hadisler , Hadisler ile Kuran Ayetlerini Çarpıtmak , Din Alanında Bilgi Kirliliği , Uydurma Hadislerin Dinimize Verdiği Zararlar konusunda ve  peygamberimize isnat edilen bu hadisler ile ilgili çok geniş kapsamlı bir araştırmamız halen devam etmektedir. Bittiğinde sizleri bu konuda aydınlatacağız.

kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı yalanı

kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı yalanı ve  uydurma hadisler

Alın size bu konuda uydurma bir hadis örneği ;

Kadınlar hakkında birbirinize iyi tavsiyelerde bulunun. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en fazla eğri olan tarafı onun üst kısmıdır. Bu sebeple, eğer onu doğrultmak istersen kırarsın, yok eğer kendi halinde bırakırsan eğri olmaya devam eder. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyi tavsiyelerde bulunun/birbirinize onlara iyi davranmayı tavsiye edin.” (Buhari, Enbiya,1; Müslim,Reda’, 61,62; Nesai, Nikah,15)

İbn İshak’ın İbn Abbas’tan naklen rivayet ettiği “Havva, Adem uyurken onun en kısa sol kaburga kemiğinden yaratıldı” şeklindeki hadis rivayetinden ötürü yaygınlık kazanmıştır. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 9/253)

Peygamberimize atılan iftiraya bakın ‘ Şimdi sizlere soruyorum, peygamber efendimiz Kuran dışında hüküm verip söz söyler mi ? İşte hadisler yoluyla dinimize nasıl zarar verildiğinin güzel bir örneği.

Ayrıca bu hadise bakıldığında; kadınlar aşağılanıyor, erkeğin bir parçası gibi gösteriliyor, sonra da onlar eğri büğrü demekle, kadınların yarım akıllı, özürlü, sakat, eksik olarak dünyaya geldiklerini ima ediyor ve onlara acıyın iyi davranın deniyor. Allah Kuran da kadınlara böyle mi davranın diyor ? Allah Kuran da kadınları böyle aşağılıyor mu ?

Hz Havva’nın Hz Adem’in kaburgasından yaratılmadığının Kurandan Kanıtları

Araf Suresi 189 ayet der ki;

 • 1.huve ellezî: o ki, … yapan odur
 • 2.halaka-kum: sizi yarattı
 • 3.min nefsin: bir nefsten, bir can, ilk yaratılan toprak,çamur,cevher
 • 4.vâhıdetin: bir tek
 • 5.ve ceale: ve kıldı, yarattı
 • 6.min-hâ: ondan
 • 7.zevce-hâ: onun eşini, çiftini
 • 8.li yeskune: meyletmesi, sükûn bulması, tatmin olması için
 • 9.ileyhâ: ona, onunla
 • 10.fe lemmâ: böylece, … olduğu zaman, olunca

Türkçe Meali : İlyas Yorulmaz: O Allah ki sizi tek bir nefisten yaratmış ve aynı nefisten de, onda sükunet ve huzur bulduğu eşini var etmiştir.

Kuran da Havva ismi hiçbir yerde geçmez, eşi diye geçer. Ayet de gördüğünüz gibi, Allah Hz Adem’i topraktan, cevherden yarattı, Hz Havvayı da aynı topraktan, aynı cevherden yarattı.

Şimdi başka bir ayete daha bakalım. Nisa Suresi 1. ayet der ki ;

1.yâ eyyuhâ: ey
2.en nâsu: insanlar
3.ittekû: takva sahibi olun
4.rabbe-kum(u): Rabbinize karşı
5.ellezî: o ki
6.halaka-kum: sizi yarattı
7.min: … den, …dan
8.nefsin: nefs, can, varlık, tür, ruh,
9.vâhidetin: bir tek, ilk
10.ve halaka: yarattı
11.min-hâ: ondan, ilk eş nereden yaratıldıysa yine oradan, ilk eşin yaratıldığı aynı yerden, ilk eşin yaratıldığı aynı cevherden
12.zevce-hâ: onun eşini, çiftini, zıttını
13.ve besse: yaydı, türetti
14.min-humâ: onlardan, ilk yarattığı yerden, ilk yarattığı şeyden
15.ricâlen: erkekler
16.kesîran: birçok, çok sayıda
17.ve nisâen: kadınlar

Türkçe Meali : Süleyman Ateş: Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve yine ondan ( aynı yerden ) eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir.

Bu ayet de açık net bir şekilde, hiç bir yanlış anlaşılmaya yer vermeden gerçeği izah ediyor. Yüce Allah Hz Ademi nereden yarattıysa yine aynı yerden eşi olan Hz Havvayı da yarattığını söylüyor.

Leave a Reply